Advokatene

Julie Høydal Davik

E-post:
julie@norman-co.no
Tlf:
22 12 11 85
Mobil:
905 49 266
Arbeidserfaring
Partner, Norman & Co.ANS 2009-
Advokat, Norman & Co. ANS 2008-2009
Advokatfullmektig, Norman & Co.ANS 2006-2008
Utdannelse
Juridisk embetseksamen (Cand Jur), Universitetet i Oslo 2000-2005

Spesialfeltene Arbeidsrett, Personvern og Prosedyre

Bistår arbeidstakere, fagforeninger og arbeidsgivere, i alle arbeidsrettslige spørsmål, deriblant oppsigelser, omorganisering og personvern.

 

Prosederer regelmessig for de alminnelige domstolene.Neste »