Advokatene

Kjetil Drolsum Sandnes

E-post:
kjetil@norman-co.no
Tlf:
22 12 11 95
Mobil:
404 93 141
Arbeidserfaring
Advokat, Norman & Co ANS 2015-
Advokatfullmektig, Norman & Co ANS 2013-2015
Vitenskapelig assistent ved Arbeidsrettsgruppen, Institutt for privatrett, UiO 2012-2013
Utdannelse
Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo 2007-2012

Spesialfeltene Arbeidsrett og Prosedyre

Bistår arbeidstakere, fagforeninger og arbeidsgivere, i alle arbeidsrettslige spørsmål, deriblant oppsigelser, omorganisering og kollektive tariffspørsmål.

 

Bred prosedyreerfaring i sivile saker, blant annet som kommisjonæradvokat for Regjeringsadvokaten fra november 2013. Har prosedert flere titalls sivile saker for de alminnelige domstolene.

 

Arbeidsrettslige Publikasjoner

Ordlydens betydning ved tolkning av tariffavtaler I: Tariffavtaletolkning, s. 29-116 Universitetsforlaget (2016).

Tolkning av tariffavtaler I: Arbeidsrett og arbeidsliv. Bind 7, s. 145-273, Hefte 2 (2014).

 

Arbeidsrettslige Verv m.m.

Sensor og veileder i Arbeidsrett ved juridisk fakultet ved Universitetet i Oslo.

Styresekretær Norsk Arbeidsrettslig Forening (NARF).

 

Arbeidsrettslige Kurs/Foredrag

For blant annet Juristenes Utdanningssenter (JUS) og Norsk Arbeidsrettslig Forening (NARF).Neste »