Advokatene

Mariette Garborg

E-post:
mariette@norman-co.no
Tlf:
22 12 11 94
Mobil:
93 25 39 37
Arbeidserfaring
Advokatfullmektig, Norman & Co ANS 2016-
Rådgiver, Barne- og likestillingsdepartementet 2014-2016
Utdannelse
Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo 2007-2013
Juridiske emner, Cornell University Law School 2012


Neste »