Advokatene

Nikolai Norman

E-post:
nikolai@norman-co.no
Tlf:
22 12 11 87
Mobil:
918 44 282
Arbeidserfaring
Partner, Norman & Co. ANS 1986-
Advokat, Elkem AS 1981-1985
Dommerfullmektig, Nes sorenskriverembete 1980-1981
Konsulent, Kontoret for prisrådssaker 1976-1980
Befal, Garnisonen i Sør-Varanger 1969-1970
Utdannelse
Juridisk embetseksamen (Cand jur), Universitetet i Oslo 1971-1976
Befalsskolen for Hærens samband 1968-1969

Arbeidsrett

Bistår regelmessig i alle arbeidsrettslige spørsmål fra individuelle oppsigelser til kollektive tariffspørsmål.Neste »