Advokatene

Ole Henrik Brevik Førland

E-post:
ole.henrik@norman-co.no
Tlf:
22 12 11 91
Mobil:
997 05 348
Spesialområder
Arbeidserfaring
Advokat, Norman & Co. ANS 2017-
Advokatfullmektig, Norman & Co. ANS 2017
Juridisk rådgiver og personvernombud, Asker kommune, avd. Strategi og samfunn/ rådmannens stab 2015-2017
Ekstern juridisk seniorrådgiver, EOS-utvalget 2015-2017
Juridisk seniorrådgiver, Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste (EOS-utvalget) 2010-2015
Advokatfullmektig, Brækhus Dege Advokatfirma DA 2008-2010
Vitenskapelig assistent, Norsk senter for menneskerettigheter, Universitetet i Oslo 2006-2008
Utdannelse
Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo 2004-2008
Personvern, Universitetet i Oslo 2012

Verv

Leder av Juristforbundets fagutvalg for Forvaltningsrett

Oppgaveretter Universitetet i Oslo fra og med 2011Neste »