Advokatene

Vidar Lindbekk

E-post:
vidar@norman-co.no
Tlf:
22 12 11 86
Mobil:
970 44 659
Arbeidserfaring
Partner, Norman & Co 1990-
Kontorfellesskap, Norman & Co 1989-1990
Advokat, Norlandsbanken AS 1988-1989
Advokat, Elkem AS 1985-1987
Advokatfullmektig 1983-1985
Konsulent, Garanti-Instituttet for Eksportkreditt 1980-1983
Utdannelse
Juridisk embetseksamen (Cand jur), Universiteteti Bergen 1974-1979

Spesialfeltene Arbeidsrett, Pensjon og Prosedyre

Bistår regelmessig arbeidstakere, fagforeninger og arbeidsgivere, i alle arbeidsrettslige spørsmål, deriblant oppsigelser, kollektive tariffspørsmål og pensjon.

 

Prosederer regelmessig arbeidsrettslige saker, for så vel de alminnelige domstolene som Arbeidsretten og Rikslønnsnemnd.Neste »