Kontakt

Sentralbord:

Tlf: 22 12 11 80
E-post:
advokatfirmaet@norman-co.no

Adresse:
Beddingen 8
0250 Oslo

Aktuelt

Dårlig forsikringsdekning for idrettsutøvere

Advokat Helge Husebye Haug vurderer Skiforbundets forsikringsordninger i VG .
Les mer

Gir råd om husleiekontrakter

Advokat Ole Henrik Brevik Førland gir råd i Adresseavisa om husleiekontrakter.
Les mer

Skiforbundets ansvar i Johaug-saken

Advokat Helge Husebye Haug uttaler seg til NRK om erstatningsgrunnlag for Skiforbundet.
Les mer

Norman & Co vant oppsigelsessak i Høyesterett, Posten-dommen

Advokat Oddvar Lindbekk i Norman & Co førte saken for Lederne-medlemmet Kjersti Myrjord mot Posten Norge AS, der hun fikk medhold i at oppsigelsen av henne var usaklig, og ble k...
Les mer

Vant oppsigelsessak mot Linjebygg i Frostating lagmannsrett

Advokat Vidar Lindbekk førte saken på vegne av de to Lederne-medlemmene Sjøvik og Harholt mot Prezioso Linjebygg AS.
Les mer

Vant oppsigelsessak mot Prezioso Linjebygg AS i Romsdal tingrett

Advokat Kjetil Drolsum Sandnes førte saken på vegne av Lederne-medlemmet.
Les mer

Vant frem med erstatningskrav på over 9 millioner kroner

Advokat Kjell Inge Ambjørndalen har på vegne av eierne av tre rekkehusseksjoner vunnet frem i en meget omfattende erstatningssak.
Les mer

Kjersti Myrjord-saken er fremmet for Høyesterett

Advokat Oddvar Lindbekk i Norman & Co fører oppsigelsessaken for Myrjord mot Posten Norge AS i Høyesterett.
Les mer

Full seier til Lederne i Arbeidsretten

Advokat Vidar Lindbekk førte saken for Lederne i Arbeidsretten der Lederne fikk medhold i at Kaefer Energy ikke hadde grunnlag for en nedregulering av lønn i januar 2015.
Les mer

Vant mot Securitas i Bergen tingrett

Advokat Julie Høydal Davik representerte Nielsen og Frøsvoll i arbeidsrettssak mot Securitas og fikk fullt medhold av Bergen tingrett.
Les mer

Lettere å få erstatning for skader etter vaksine

Advokat Helge Husebye Haug kommenterer beviskravet i vaksinesaker.
Les mer

Utvelgelseskrets – Fullt medhold i lagmannsretten

Advokat Oddvar Lindbekk representerte Kjersti Myrjord i arbeidsrettssak mot Posten og fikk fullt medhold i Gulating lagmannsrett.
Les mer

Jernia - Lydopptak fra butikksjef felte Jernia-sjefen

Advokat Oddvar Lindbekk representerer butikksjefen fra Jernia
Les mer

NB! Ny adresse, Beddingen 8, 0250 Oslo

Advokatkontoret flytter til Beddingen 8 fra 6. juni.
Les mer

Klarinettist i OsloFilharmonien tilkjent yrkesskadeerstatning

Advokat Kjell Inge Ambjørndalen har bistått Lescure i anledning påført larmskade (nedsatt hørsel + tinnitus) etter å ha jobbet som klarinettist i OsloFilharmonien.
Les mer

Vant i Høyesterett

MS-syke Torbjørn Kiil Karlsen og advokat Helge Husebye Haug vant frem i vaksinesaken i Høyesterett.
Les mer

Foreldre rammet av streik i skole og barnehage

Adv. Oddvar Lindbekk svarer NRK på spørsmål om for foreldres rettigheter og plikter.
Les mer

Vaksinesak i Høyesterett - Et spørsmål om rettferdighet

Vaksinesaken til MS-syke Torbjørn Kiil Karlsen startet i dag, og behandles i Høyesterett frem til 22.10.15.
Les mer

Torbjørn Kiil Karlsen-saken er fremmet for Høyesterett

Advokat Helge Husebye Haug kommenterer saken på NRK radio
Les mer

Torbjørn Kiil Karlsen vant igjen i vaksinesak

Kiil Karlsen og adv. Helge Husebye Haug har vunnet i to rettsinnstanser mot Pasientskadenemnda
Les mer