Kontakt

Sentralbord:

Tlf: 22 12 11 80
E-post:
advokatfirmaet@norman-co.no

Adresse:
Beddingen 8
0250 Oslo

Aktuelt

Spaning fra forsikringsselskapene

Advokatfirmaet Norman & co v/ advokat Helge Husebye Haug uttrykker til Lederne skepsis ovenfor forsikringsselskaper som spaner på egne kunder og motparter i erstatningssaker.
Les mer

Advokatfirmaet Norman & Co. ANS vant i Høyesterett

Advokat Kjell Inge Ambjørndalen førte i oktober en prinsipiell yrkesskadesak for Høyesterett.
Les mer

Ble lam i halve ansiktet etter skoleulykke med lesesalspult, kommunen idømt ansvar

Eliva (14) og advokatfullmektig Kjetil Drolsum Sandnes fikk endelig medhold i tingretten, etter at kommunen hadde avvist ansvar for ulykken.
Les mer

Torbjørn Kiil Karlsen vant vaksinesaken

Kiil Karlsen og adv. Helge Husebye Haug vant frem i tingretten mot Pasientskadenemnda
Les mer

Vaksinesaken til MS-rammede Torbjørn Kill Karlsen er i gang

Torbjørn Kill Karlsen ble MS-syk etter MMR-vaksine han fikk som 12-åring.
Les mer

Skolevaksine - Fikk MS etter barnevaksine - Pasienskadenemnda nekter erstatning

Advokat Helge Husebye Haugs klient Torbjørn Karlsen fikk påvist MS uker etter MMR-vaksine.
Les mer

IF fortsetter å beskylde bileiere for svik uten grunnlag

Endelig trodd. Advokat Kjell Inge Ambjørndalens klient Dagny Margrethe Jespersen er den siste i en rekke med bileiere som IF uten grunnlag har beskyldt for tyveri av egen bil.
Les mer

Pasientskade - dårligere rettsvern enn ved trafikkskade

Pasientskadeforbundet og Kari Kjos i helse- og omsorgskomitéen på Stortinget enig i at pasientskaddes rettsvern ikke er godt nok. Dagbladet følger opp sakene fra advokat Helge Husebye H...
Les mer

Pasientskade - Erstatningsutmåling seks år forsinket

Dagbladet setter fokus på negative virkninger av dagens pasientskadesystem.
Les mer

Pasientskade - gikk til operasjonen, ut i sykebil, nektet erstatning

Advokat Helge Husebye Haug stiller i Dagbladet spørsmålstegn ved dagens pasientskadesystem
Les mer

Tiltak mot ufrivillig deltid - drøftingsplikt, rett til utvidet stilling og fortrinnsrett

Arbeidsdepartementet har foreslått drøftingsplikt, rett til utvidet stilling og styrket fortrinnsrett som virkemidler mot ufrivillig deltid.
Les mer

Forsikringssvik ved tyveri av bil med startsperre - Refleksjoner rundt en dom fra Oslo tingrett

Advokat Kjell Inge Ambjørndalen er kritisk til forsikringsselskapenes praksis i sviksaker.
Les mer

Nav-praksis om arbeidsavklaringspenger er feil

Kjennelse fra Trygderetten viser at Nav praktiserer reglene for å få innvilget arbeidsavklaringspenger feil.
Les mer

Pasientskade – fokus på lang saksbehandlingstid, åpenhet og grad av uavhengighet i pasientskadeforvaltningen

Advokat Helge Husebye Haug stiller i Dagsnytt 18 spørsmålstegn ved Norsk pasientskadeerstatning og Pasientskadenemndas saksbehandling.
Les mer

Vaksinesak – Vant mot Norsk Pasientskadeerstatning og vaksinegigant både i ting- og lagmannsrett

Mariette Garborg og hennes advokat Helge Husebye Haug er svært tilfreds med at en snart 10 år lang kamp mot pasientskadesystemet er tilbakelagt, med full seier.
Les mer

Vital følger endelig Høyesteretts dom.

Som følge av dom i lagmannsretten samt flere saker i Trygderetten endrer nå Vital praksis å utbetaler uførepensjon til de som er omfattet av kommunale tjenestepensjonordninger i de sake...
Les mer

Vital nekter å følge Høyesteretts dom i forsikringssak

I 2008 fastslo Høyesterett at helseklausuler måtte inntas i forsikringsbeviset for å kunne brukes av selskapet – det er ikke nok at klausulen står i vilkårene.
Les mer

Høring: Nye regler for konkurranseklausuler og kundeklausuler, samt forbud mot ikke-rekrutteringsklausuler.

Arbeidsdepartementet sendte fredag 18. juni 2010 ut et forslag om innstramming i adgangen til å inngå konkurranseklausuler og kundeklausuler, samt forbud mot ikke-rekrutteringsklausuler...
Les mer

Seier i Høyesterett – Lokalisering av gammel skog er miljøinformasjon

En enstemmig Høyesterett gir Naturvernforbundet medhold på alle punkter i sin dom av 6. april 2010 og forkastet Løvenskiold-Vækerøs anke over Borgarting lagmannsretts dom av 18. august...
Les mer

Overtredelsesgebyret på 9,2 mill. var uten lovhjemmel og er nå opphevet.

Polarlaks II AS og advokat Nikolai Norman er tilfreds med at Fiskeri- og kystdepartementet instruerte Fiskeridirektoratet om å oppheve gebyrene ilagt etter reaksjonsforskriften § 10. No...
Les mer