Kontakt

Sentralbord:

Tlf: 22 12 11 80
E-post:
advokatfirmaet@norman-co.no

Adresse:
Beddingen 8
0250 Oslo

Aktuelt

Advokatfirmaet Norman & Co. ANS vant i Høyesterett

Advokat Kjell Inge Ambjørndalen førte i oktober en prinsipiell yrkesskadesak for Høyesterett.

Skadelidte hadde fått påvist en begrenset yrkesrelatert hørselsskade før 1990. De påfølgende årene ble han imidlertid betydelig verre, grunnet den fortsatte eksponering i arbeidslivet. Forsikringsselskapet hevdet at skaden falt utenfor loven (som kom i 1990) ettersom skaden da var påvist, noe selskapet imidlertid ikke ble hørt med. Høyesterett fant at samtlige skader og sykdommer påført som følge av eksponering i forsikringstiden faller inn under loven. Det betyr at man plikter å foreta en årsaksvurdering i det enkelte tilfellet, og avgjøre hva som faller innenfor/utenfor. Slike "utfordringer" kunne etter, Høyesteretts oppfatning, ikke frata "skadelidte rettigheter som følge av en naturlig forståelse av ordlyden".

 

Se mer på Ledernes nettside:

Lederne vant i Høyesterett – prinsipielt viktig for yrkesskadete

 

Norman & Co vant oppsigelsessak i Høyesterett, Posten-dommen

Advokat Oddvar Lindbekk i Norman & Co førte saken for Lederne-medlemmet...
Les mer

Vant oppsigelsessak mot Linjebygg i Frostating lagmannsrett

Advokat Vidar Lindbekk førte saken på vegne av de to Lederne-medlemmene Sjøv...
Les mer

Vant oppsigelsessak mot Prezioso Linjebygg AS i Romsdal tingrett

Advokat Kjetil Drolsum Sandnes førte saken på vegne av Lederne-medlemmet.
Les mer

Vant frem med erstatningskrav på over 9 millioner kroner

Advokat Kjell Inge Ambjørndalen har på vegne av eierne av tre rekkehusseksjo...
Les mer