Kontakt

Sentralbord:

Tlf: 22 12 11 80
E-post:
advokatfirmaet@norman-co.no

Adresse:
Beddingen 8
0250 Oslo

Aktuelt

Advokatfirmaet Norman & Co. ANS vant i Høyesterett

Advokat Kjell Inge Ambjørndalen førte i oktober en prinsipiell yrkesskadesak for Høyesterett.

Skadelidte hadde fått påvist en begrenset yrkesrelatert hørselsskade før 1990. De påfølgende årene ble han imidlertid betydelig verre, grunnet den fortsatte eksponering i arbeidslivet. Forsikringsselskapet hevdet at skaden falt utenfor loven (som kom i 1990) ettersom skaden da var påvist, noe selskapet imidlertid ikke ble hørt med. Høyesterett fant at samtlige skader og sykdommer påført som følge av eksponering i forsikringstiden faller inn under loven. Det betyr at man plikter å foreta en årsaksvurdering i det enkelte tilfellet, og avgjøre hva som faller innenfor/utenfor. Slike "utfordringer" kunne etter, Høyesteretts oppfatning, ikke frata "skadelidte rettigheter som følge av en naturlig forståelse av ordlyden".

 

Se mer på Ledernes nettside:

Lederne vant i Høyesterett – prinsipielt viktig for yrkesskadete

 

Dårlig forsikringsdekning for idrettsutøvere

Advokat Helge Husebye Haug vurderer Skiforbundets forsikringsordninger i V...
Les mer

Gir råd om husleiekontrakter

Advokat Ole Henrik Brevik Førland gir råd i Adresseavisa om husleiekontrakte...
Les mer

Skiforbundets ansvar i Johaug-saken

Advokat Helge Husebye Haug uttaler seg til NRK om erstatningsgrunnlag fo...
Les mer

Norman & Co vant oppsigelsessak i Høyesterett, Posten-dommen

Advokat Oddvar Lindbekk i Norman & Co førte saken for Lederne-medlemmet...
Les mer