Kontakt

Sentralbord:

Tlf: 22 12 11 80
E-post:
advokatfirmaet@norman-co.no

Adresse:
Beddingen 8
0250 Oslo

Aktuelt

Foreldre rammet av streik i skole og barnehage

Adv. Oddvar Lindbekk svarer NRK på spørsmål om for foreldres rettigheter og plikter.

Les hele saken på NRKs nettsider .

 

Utdrag fra artikkelen:

Ferie eller permisjon utan løn

– Det finst ikkje eigne rettigheiter knytta til foreldre med born som er råka av streik i skule eller barnehage. Reglane om permisjon i Arbeidsmiljølova gir ikkje rett til permisjon for fråvêr på det grunnlaget, seier advokat Oddvar Lindbekk i advokatfirmaet Norman & Co.

...

– I ein slik situasjon må ein som arbeidstakar vera aktiv og tilgjengeleg for arbeidsgjevar. I første omgang bør ein ta kontakt, informera om situasjonen og be om arbeidsgjevaren si vurdering, tilrår advokat Lindbekk.

Du har ikkje krav på løn. Dei som er mindre fleksible, risikerer dermed å måtte ta ut ferie eller permisjon utan løn for å vera heime med borna.

– Ja, ein har som arbeidstakar ikkje krav på løn under slikt fråvêr. I kva grad det er mogleg å ta ut feriedagar eller avspasera må ein avklara med arbeidsgjevar. Arbeidstakar kan ikkje einsidig bestemma dette, opplyser advokat Lindbekk.»

 

Norman & Co vant oppsigelsessak i Høyesterett, Posten-dommen

Advokat Oddvar Lindbekk i Norman & Co førte saken for Lederne-medlemmet...
Les mer

Vant oppsigelsessak mot Linjebygg i Frostating lagmannsrett

Advokat Vidar Lindbekk førte saken på vegne av de to Lederne-medlemmene Sjøv...
Les mer

Vant oppsigelsessak mot Prezioso Linjebygg AS i Romsdal tingrett

Advokat Kjetil Drolsum Sandnes førte saken på vegne av Lederne-medlemmet.
Les mer

Vant frem med erstatningskrav på over 9 millioner kroner

Advokat Kjell Inge Ambjørndalen har på vegne av eierne av tre rekkehusseksjo...
Les mer