Kontakt

Sentralbord:

Tlf: 22 12 11 80
E-post:
advokatfirmaet@norman-co.no

Adresse:
Beddingen 8
0250 Oslo

Aktuelt

Foreldre rammet av streik i skole og barnehage

Adv. Oddvar Lindbekk svarer NRK på spørsmål om for foreldres rettigheter og plikter.

Les hele saken på NRKs nettsider .

 

Utdrag fra artikkelen:

Ferie eller permisjon utan løn

– Det finst ikkje eigne rettigheiter knytta til foreldre med born som er råka av streik i skule eller barnehage. Reglane om permisjon i Arbeidsmiljølova gir ikkje rett til permisjon for fråvêr på det grunnlaget, seier advokat Oddvar Lindbekk i advokatfirmaet Norman & Co.

...

– I ein slik situasjon må ein som arbeidstakar vera aktiv og tilgjengeleg for arbeidsgjevar. I første omgang bør ein ta kontakt, informera om situasjonen og be om arbeidsgjevaren si vurdering, tilrår advokat Lindbekk.

Du har ikkje krav på løn. Dei som er mindre fleksible, risikerer dermed å måtte ta ut ferie eller permisjon utan løn for å vera heime med borna.

– Ja, ein har som arbeidstakar ikkje krav på løn under slikt fråvêr. I kva grad det er mogleg å ta ut feriedagar eller avspasera må ein avklara med arbeidsgjevar. Arbeidstakar kan ikkje einsidig bestemma dette, opplyser advokat Lindbekk.»

 

Dårlig forsikringsdekning for idrettsutøvere

Advokat Helge Husebye Haug vurderer Skiforbundets forsikringsordninger i V...
Les mer

Gir råd om husleiekontrakter

Advokat Ole Henrik Brevik Førland gir råd i Adresseavisa om husleiekontrakte...
Les mer

Skiforbundets ansvar i Johaug-saken

Advokat Helge Husebye Haug uttaler seg til NRK om erstatningsgrunnlag fo...
Les mer

Norman & Co vant oppsigelsessak i Høyesterett, Posten-dommen

Advokat Oddvar Lindbekk i Norman & Co førte saken for Lederne-medlemmet...
Les mer