Kontakt

Sentralbord:

Tlf: 22 12 11 80
E-post:
advokatfirmaet@norman-co.no

Adresse:
Beddingen 8
0250 Oslo

Aktuelt

Kjersti Myrjord-saken er fremmet for Høyesterett

Advokat Oddvar Lindbekk i Norman & Co fører oppsigelsessaken for Myrjord mot Posten Norge AS i Høyesterett.

Saken behandler utvelgelse og avgrensning av utvelgelseskretsen ved omstilling og nedbemanning. Myrjord og hennes fagforening Lederne har bestridt at det forelå grunnlag for bruk av en så snever krets som Posten Norge benyttet overfor Myrjord.

I tingretten ble Posten Norge først frifunnet.

I lagmannsretten snudde dette og Myrjord vant frem ved en enstemmig dom .

Oppsigelsessaken skal nå behandles av Høyesterett 14.-15. februar 2017 , etter at Posten anket og saken har sluppet inn til behandling.

Mer om saken her .

 

November 2016

 

Norman & Co vant oppsigelsessak i Høyesterett, Posten-dommen

Advokat Oddvar Lindbekk i Norman & Co førte saken for Lederne-medlemmet...
Les mer

Vant oppsigelsessak mot Linjebygg i Frostating lagmannsrett

Advokat Vidar Lindbekk førte saken på vegne av de to Lederne-medlemmene Sjøv...
Les mer

Vant oppsigelsessak mot Prezioso Linjebygg AS i Romsdal tingrett

Advokat Kjetil Drolsum Sandnes førte saken på vegne av Lederne-medlemmet.
Les mer

Vant frem med erstatningskrav på over 9 millioner kroner

Advokat Kjell Inge Ambjørndalen har på vegne av eierne av tre rekkehusseksjo...
Les mer