Kontakt

Sentralbord:

Tlf: 22 12 11 80
E-post:
advokatfirmaet@norman-co.no

Adresse:
Beddingen 8
0250 Oslo

Aktuelt

Kjersti Myrjord-saken er fremmet for Høyesterett

Advokat Oddvar Lindbekk i Norman & Co fører oppsigelsessaken for Myrjord mot Posten Norge AS i Høyesterett.

Saken behandler utvelgelse og avgrensning av utvelgelseskretsen ved omstilling og nedbemanning. Myrjord og hennes fagforening Lederne har bestridt at det forelå grunnlag for bruk av en så snever krets som Posten Norge benyttet overfor Myrjord.

I tingretten ble Posten Norge først frifunnet.

I lagmannsretten snudde dette og Myrjord vant frem ved en enstemmig dom .

Oppsigelsessaken skal nå behandles av Høyesterett 14.-15. februar 2017 , etter at Posten anket og saken har sluppet inn til behandling.

Mer om saken her .

 

November 2016

 

Dårlig forsikringsdekning for idrettsutøvere

Advokat Helge Husebye Haug vurderer Skiforbundets forsikringsordninger i V...
Les mer

Gir råd om husleiekontrakter

Advokat Ole Henrik Brevik Førland gir råd i Adresseavisa om husleiekontrakte...
Les mer

Skiforbundets ansvar i Johaug-saken

Advokat Helge Husebye Haug uttaler seg til NRK om erstatningsgrunnlag fo...
Les mer

Norman & Co vant oppsigelsessak i Høyesterett, Posten-dommen

Advokat Oddvar Lindbekk i Norman & Co førte saken for Lederne-medlemmet...
Les mer