Kontakt

Sentralbord:

Tlf: 22 12 11 80
E-post:
advokatfirmaet@norman-co.no

Adresse:
Beddingen 8
0250 Oslo

Aktuelt

Kjersti Myrjord-saken er fremmet for Høyesterett

Advokat Oddvar Lindbekk i Norman & Co fører oppsigelsessaken for Myrjord mot Posten Norge AS i Høyesterett.

Saken behandler utvelgelse og avgrensning av utvelgelseskretsen ved omstilling og nedbemanning. Myrjord og hennes fagforening Lederne har bestridt at det forelå grunnlag for bruk av en så snever krets som Posten Norge benyttet overfor Myrjord.

I tingretten ble Posten Norge først frifunnet.

I lagmannsretten snudde dette og Myrjord vant frem ved en enstemmig dom .

Oppsigelsessaken skal nå behandles av Høyesterett 14.-15. februar 2017 , etter at Posten anket og saken har sluppet inn til behandling.

Mer om saken her .

 

November 2016

 

Vant frem med erstatningskrav på over 9 millioner kroner

Advokat Kjell Inge Ambjørndalen har på vegne av eierne av tre rekkehusseksjo...
Les mer

Kjersti Myrjord-saken er fremmet for Høyesterett

Advokat Oddvar Lindbekk i Norman & Co fører oppsigelsessaken for Myrjord...
Les mer

Full seier til Lederne i Arbeidsretten

Advokat Vidar Lindbekk førte saken for Lederne i Arbeidsretten der Lederne...
Les mer

Vant mot Securitas i Bergen tingrett

Advokat Julie Høydal Davik representerte Nielsen og Frøsvoll i arbeidsrettss...
Les mer