Kontakt

Sentralbord:

Tlf: 22 12 11 80
E-post:
advokatfirmaet@norman-co.no

Adresse:
Beddingen 8
0250 Oslo

Aktuelt

Norman & Co vant oppsigelsessak i Høyesterett, Posten-dommen

Advokat Oddvar Lindbekk i Norman & Co førte saken for Lederne-medlemmet Kjersti Myrjord mot Posten Norge AS, der hun fikk medhold i at oppsigelsen av henne var usaklig, og ble kjent ugyldig.

Høyesterett kom til at oppsigelsen var usaklig etter interesseavveiningen i aml. § 15-7 (2) annet pkt.

Høyesterett stiller krav til helhetsperspektiv på ansettelser og oppsigelser. Høyesterett krever at arbeidsgiver vurderer situasjonen i selskapet frem i tid, når man fatter beslutninger om ansettelser, og har oppsigelser i vente. Arbeidsgiver skal ikke da ansette til fortrengsel for de som allerede er i stilling.

Høyesterett kom til at den aktuelle begrensningen av utvelgelseskrets var saklig, og legger i denne sammenheng stor vekt på de avtaler og protokoller som var inngått med de tillitsvalgte i Postkom.

 

Les mer her:

Lederne.no (nyhetssak)

Lederne.no (reportasje)

Bergens tidene

Dn.no

Last ned artikkel fra Bergens tidene under her:

 

 

Februar/mars 2017

 

Dårlig forsikringsdekning for idrettsutøvere

Advokat Helge Husebye Haug vurderer Skiforbundets forsikringsordninger i V...
Les mer

Gir råd om husleiekontrakter

Advokat Ole Henrik Brevik Førland gir råd i Adresseavisa om husleiekontrakte...
Les mer

Skiforbundets ansvar i Johaug-saken

Advokat Helge Husebye Haug uttaler seg til NRK om erstatningsgrunnlag fo...
Les mer

Norman & Co vant oppsigelsessak i Høyesterett, Posten-dommen

Advokat Oddvar Lindbekk i Norman & Co førte saken for Lederne-medlemmet...
Les mer