Kontakt

Sentralbord:

Tlf: 22 12 11 80
E-post:
advokatfirmaet@norman-co.no

Adresse:
Beddingen 8
0250 Oslo

Aktuelt

Norman & Co vant oppsigelsessak i Høyesterett, Posten-dommen

Advokat Oddvar Lindbekk i Norman & Co førte saken for Lederne-medlemmet Kjersti Myrjord mot Posten Norge AS, der hun fikk medhold i at oppsigelsen av henne var usaklig, og ble kjent ugyldig.

Høyesterett kom til at oppsigelsen var usaklig etter interesseavveiningen i aml. § 15-7 (2) annet pkt.

Høyesterett stiller krav til helhetsperspektiv på ansettelser og oppsigelser. Høyesterett krever at arbeidsgiver vurderer situasjonen i selskapet frem i tid, når man fatter beslutninger om ansettelser, og har oppsigelser i vente. Arbeidsgiver skal ikke da ansette til fortrengsel for de som allerede er i stilling.

Høyesterett kom til at den aktuelle begrensningen av utvelgelseskrets var saklig, og legger i denne sammenheng stor vekt på de avtaler og protokoller som var inngått med de tillitsvalgte i Postkom.

 

Les mer her:

Lederne.no (nyhetssak)

Lederne.no (reportasje)

Bergens tidene

Dn.no

 

Februar 2017

 

Norman & Co vant oppsigelsessak i Høyesterett, Posten-dommen

Advokat Oddvar Lindbekk i Norman & Co førte saken for Lederne-medlemmet...
Les mer

Vant oppsigelsessak mot Linjebygg i Frostating lagmannsrett

Advokat Vidar Lindbekk førte saken på vegne av de to Lederne-medlemmene Sjøv...
Les mer

Vant oppsigelsessak mot Prezioso Linjebygg AS i Romsdal tingrett

Advokat Kjetil Drolsum Sandnes førte saken på vegne av Lederne-medlemmet.
Les mer

Vant frem med erstatningskrav på over 9 millioner kroner

Advokat Kjell Inge Ambjørndalen har på vegne av eierne av tre rekkehusseksjo...
Les mer