Kontakt

Sentralbord:

Tlf: 22 12 11 80
E-post:
advokatfirmaet@norman-co.no

Adresse:
Beddingen 8
0250 Oslo

Aktuelt

Utvelgelseskrets – Fullt medhold i lagmannsretten

Advokat Oddvar Lindbekk representerte Kjersti Myrjord i arbeidsrettssak mot Posten og fikk fullt medhold i Gulating lagmannsrett.

Kjersti Myrjord, og Lederne som har støttet henne i saken, er svært fornøyd med at det endelig er vunnet frem i lagmannsretten i saken som startet for ca. to år siden.

Saken behandler utvelgelse ved nedbemanning, og da særlig utvelgelseskrets og sammenhengen mellom krets og ansiennitet som kriterium.

Gulating lagmannsrett ga Myrjord medhold i at bruken av ansiennitet i kombinasjon med den aktuelle reduksjon av kretsen resulterte i usaklig oppsigelse.

Lagmannsretten slo fast at Postens fremgangsmåte ga redusert forutberegnelighet og åpnet for vilkårlige utslag og konkret urimelighet.

Mer om saken her

Les dommen her

 

Norman & Co vant oppsigelsessak i Høyesterett, Posten-dommen

Advokat Oddvar Lindbekk i Norman & Co førte saken for Lederne-medlemmet...
Les mer

Vant oppsigelsessak mot Linjebygg i Frostating lagmannsrett

Advokat Vidar Lindbekk førte saken på vegne av de to Lederne-medlemmene Sjøv...
Les mer

Vant oppsigelsessak mot Prezioso Linjebygg AS i Romsdal tingrett

Advokat Kjetil Drolsum Sandnes førte saken på vegne av Lederne-medlemmet.
Les mer

Vant frem med erstatningskrav på over 9 millioner kroner

Advokat Kjell Inge Ambjørndalen har på vegne av eierne av tre rekkehusseksjo...
Les mer