Kontakt

Sentralbord:

Tlf: 22 12 11 80
E-post:
advokatfirmaet@norman-co.no

Adresse:
Beddingen 8
0250 Oslo

Aktuelt

Utvelgelseskrets – Fullt medhold i lagmannsretten

Advokat Oddvar Lindbekk representerte Kjersti Myrjord i arbeidsrettssak mot Posten og fikk fullt medhold i Gulating lagmannsrett.

Kjersti Myrjord, og Lederne som har støttet henne i saken, er svært fornøyd med at det endelig er vunnet frem i lagmannsretten i saken som startet for ca. to år siden.

Saken behandler utvelgelse ved nedbemanning, og da særlig utvelgelseskrets og sammenhengen mellom krets og ansiennitet som kriterium.

Gulating lagmannsrett ga Myrjord medhold i at bruken av ansiennitet i kombinasjon med den aktuelle reduksjon av kretsen resulterte i usaklig oppsigelse.

Lagmannsretten slo fast at Postens fremgangsmåte ga redusert forutberegnelighet og åpnet for vilkårlige utslag og konkret urimelighet.

Mer om saken her

Les dommen her

 

Dårlig forsikringsdekning for idrettsutøvere

Advokat Helge Husebye Haug vurderer Skiforbundets forsikringsordninger i V...
Les mer

Gir råd om husleiekontrakter

Advokat Ole Henrik Brevik Førland gir råd i Adresseavisa om husleiekontrakte...
Les mer

Skiforbundets ansvar i Johaug-saken

Advokat Helge Husebye Haug uttaler seg til NRK om erstatningsgrunnlag fo...
Les mer

Norman & Co vant oppsigelsessak i Høyesterett, Posten-dommen

Advokat Oddvar Lindbekk i Norman & Co førte saken for Lederne-medlemmet...
Les mer