Kontakt

Sentralbord:

Tlf: 22 12 11 80
E-post:
advokatfirmaet@norman-co.no

Adresse:
Beddingen 8
0250 Oslo

Aktuelt

Vant frem med erstatningskrav på over 9 millioner kroner

Advokat Kjell Inge Ambjørndalen har på vegne av eierne av tre rekkehusseksjoner vunnet frem i en meget omfattende erstatningssak.

Tryg Forsikring, If Skadeforsikring og Enter Forsikring ble dømt til å betale over 9 millioner kroner til eierne av tre rekkehusseksjoner, i tillegg til at de må dekke fulle saksomkostninger.

Saken gjaldt erstatningsansvar for skader på rekkehus. Utgangspunktet for saken var at et lite entreprenørfirma hadde skiftet ut gulvet i den fjerde seksjonen i rekkehuset, uten å gjøre tilstrekkelige forundersøkelser. Dette resulterte i at de borttok en armert drager i gulvet, som var en del av rekkehusets konstruksjon. Dette igjen førte til feilbelastning av pelefundamenteringen (huset var bygget på myr), med betydelige skader som følge.

 

1. des. 2016

 

Vant frem med erstatningskrav på over 9 millioner kroner

Advokat Kjell Inge Ambjørndalen har på vegne av eierne av tre rekkehusseksjo...
Les mer

Kjersti Myrjord-saken er fremmet for Høyesterett

Advokat Oddvar Lindbekk i Norman & Co fører oppsigelsessaken for Myrjord...
Les mer

Full seier til Lederne i Arbeidsretten

Advokat Vidar Lindbekk førte saken for Lederne i Arbeidsretten der Lederne...
Les mer

Vant mot Securitas i Bergen tingrett

Advokat Julie Høydal Davik representerte Nielsen og Frøsvoll i arbeidsrettss...
Les mer