Kontakt

Sentralbord:

Tlf: 22 12 11 80
E-post:
advokatfirmaet@norman-co.no

Adresse:
Beddingen 8
0250 Oslo

Aktuelt

Vant frem med erstatningskrav på over 9 millioner kroner

Advokat Kjell Inge Ambjørndalen har på vegne av eierne av tre rekkehusseksjoner vunnet frem i en meget omfattende erstatningssak.

Tryg Forsikring, If Skadeforsikring og Enter Forsikring ble dømt til å betale over 9 millioner kroner til eierne av tre rekkehusseksjoner, i tillegg til at de må dekke fulle saksomkostninger.

Saken gjaldt erstatningsansvar for skader på rekkehus. Utgangspunktet for saken var at et lite entreprenørfirma hadde skiftet ut gulvet i den fjerde seksjonen i rekkehuset, uten å gjøre tilstrekkelige forundersøkelser. Dette resulterte i at de borttok en armert drager i gulvet, som var en del av rekkehusets konstruksjon. Dette igjen førte til feilbelastning av pelefundamenteringen (huset var bygget på myr), med betydelige skader som følge.

 

1. des. 2016

 

Dårlig forsikringsdekning for idrettsutøvere

Advokat Helge Husebye Haug vurderer Skiforbundets forsikringsordninger i V...
Les mer

Gir råd om husleiekontrakter

Advokat Ole Henrik Brevik Førland gir råd i Adresseavisa om husleiekontrakte...
Les mer

Skiforbundets ansvar i Johaug-saken

Advokat Helge Husebye Haug uttaler seg til NRK om erstatningsgrunnlag fo...
Les mer

Norman & Co vant oppsigelsessak i Høyesterett, Posten-dommen

Advokat Oddvar Lindbekk i Norman & Co førte saken for Lederne-medlemmet...
Les mer