Kontakt

Sentralbord:

Tlf: 22 12 11 80
E-post:
advokatfirmaet@norman-co.no

Adresse:
Beddingen 8
0250 Oslo

Aktuelt

Vant frem med erstatningskrav på over 9 millioner kroner

Advokat Kjell Inge Ambjørndalen har på vegne av eierne av tre rekkehusseksjoner vunnet frem i en meget omfattende erstatningssak.

Tryg Forsikring, If Skadeforsikring og Enter Forsikring ble dømt til å betale over 9 millioner kroner til eierne av tre rekkehusseksjoner, i tillegg til at de må dekke fulle saksomkostninger.

Saken gjaldt erstatningsansvar for skader på rekkehus. Utgangspunktet for saken var at et lite entreprenørfirma hadde skiftet ut gulvet i den fjerde seksjonen i rekkehuset, uten å gjøre tilstrekkelige forundersøkelser. Dette resulterte i at de borttok en armert drager i gulvet, som var en del av rekkehusets konstruksjon. Dette igjen førte til feilbelastning av pelefundamenteringen (huset var bygget på myr), med betydelige skader som følge.

 

1. des. 2016

 

Norman & Co vant oppsigelsessak i Høyesterett, Posten-dommen

Advokat Oddvar Lindbekk i Norman & Co førte saken for Lederne-medlemmet...
Les mer

Vant oppsigelsessak mot Linjebygg i Frostating lagmannsrett

Advokat Vidar Lindbekk førte saken på vegne av de to Lederne-medlemmene Sjøv...
Les mer

Vant oppsigelsessak mot Prezioso Linjebygg AS i Romsdal tingrett

Advokat Kjetil Drolsum Sandnes førte saken på vegne av Lederne-medlemmet.
Les mer

Vant frem med erstatningskrav på over 9 millioner kroner

Advokat Kjell Inge Ambjørndalen har på vegne av eierne av tre rekkehusseksjo...
Les mer