Kontakt

Sentralbord:

Tlf: 22 12 11 80
E-post:
advokatfirmaet@norman-co.no

Adresse:
Beddingen 8
0250 Oslo

Historien

Litt historikk

Firmaets grunnlegger var høyesterettsadvokat Einar Løchen. Den 27. mars 1878 begynte han sakførervirksomhet i Trondhjem og overflyttet virksomheten til Christiania i 1880. Løchen ble senere utnevnt til Høyesterettsjustitiarius, men forut for dette var høyesterettsadvokat Fredrik Stang Lund opptatt som kompanjong og førte firmaet videre.

Stang Lund fikk en omfattende praksis og ble landskjent for sin innsats i mange celebre saker. Han var også politisk interessert og var fra 1898 og noen år fremover statsråd, senest i Justisdepartementet. Blant meget annet gjorde han en stor innsats med lovrevisjonen på det industrielle rettsvernområde. Stang Lund var således formann for den kommisjon som ga utkast til de nye lover av 1910 om patenter, varemerker og mønstre. Senere ble han også formann for den komite som utarbeidet forslag til lov om utilbørlig konkurranse.

Stang Lunds yngre bror, høyesterettsadvokat Jens Michael Lund, ble kompanjong i 1910. Han kom til å sette dype spor etter seg på arbeidsrettens område. Han var nemlig vår første Riksmeglingsmann i årene 1916 til 1920. Fra 1908-41 var han også redaktør av Norsk Retstidende (Høyesteretts domssamling).

 

Høyesterettsadvokat Christian L. Jensen, som ble kompanjong i 1917, arbeidet hele 63 år i firmaet. Også han var med i politikken, var ordfører i Asker og stortingsmann. Jensen var i mange år med i ledelsen av Den Norske Turistforening og var formann i den lovkomité som utarbeidet utkast til Friluftsloven. Høyesterettsadvokat Trygve Norman ble kompanjong i 1950. Han var redaktør av Norsk Retstidende i 20 år og fast forsvarer i Høyesterett i årene 1967‑1985.

Streiftog gjennom et advokatfirmas historie

 

Streiftog gjennom et advokatfirmas historie

 

Boken ble utgitt i 1990, men er i nettutgaven oppdatert til 2003.

Aktuelt

Dårlig forsikringsdekning for idrettsutøvere

Advokat Helge Husebye Haug vurderer Skiforbundets forsikringsordninger i V...
Les mer

Gir råd om husleiekontrakter

Advokat Ole Henrik Brevik Førland gir råd i Adresseavisa om husleiekontrakte...
Les mer

Skiforbundets ansvar i Johaug-saken

Advokat Helge Husebye Haug uttaler seg til NRK om erstatningsgrunnlag fo...
Les mer

Norman & Co vant oppsigelsessak i Høyesterett, Posten-dommen

Advokat Oddvar Lindbekk i Norman & Co førte saken for Lederne-medlemmet...
Les mer