Kontakt

Sentralbord:

Tlf: 22 12 11 80
E-post:
advokatfirmaet@norman-co.no

Adresse:
Beddingen 8
0250 Oslo

Advokatfirmaets historie

Sutmanngården (tidligere Mindet).

Gjengitt med tillatelse av Oslo Bymuseum.

Artikkelindeks

  1. Forord
  2. Firmaets vugge
  3. Deltagerene
  4. Firmaets kompanjonger
  5. Rettsområder
  6. Virksomhet
  7. Kontoret
  8. Situasjonen i dag

 

Streiftog gjennom et advokatfirmas historie

 

Boken ble utgitt i 1990, men er i nettutgaven oppdatert til 2003.

På kontoret har det i alle år hengt bilder av de tidligere kompanjonger. Av disse bilder kunne man slutte seg til at firmaet måtte ha eksistert i mange år; men ingen hadde dessverre etterlatt seg noen opptegnelser som kunne danne grunnlag for firmaets historie.

 

Da jeg for noen år siden var på jakt etter stoff til en artikkel om Norsk Retstidendes tidligere redaktører, kom jeg imidlertid over materiale av betydning også for dette firma. Jeg oppdaget at firmaet forlengst hadde passert 100 år, og at en beretning kunne være på sin plass. Jeg har i hovedsak vært henvist til å bygge på det jeg har kunnet finne av skriftlig materiale. Om enkelte kompanjonger har det vært mye stoff, om andre mindre. Det har medført at beretningen er blitt litt ujevn.

 

Firmaets grunnlegger begynte som sakfører i Trondhjem 27. mars 1878, men flyttet virksomheten til Christiania allerede i 1880. Firmaets Osloperiode fyller altså i år 110 år. Dette skrift kan markere dette jubileum, men utgir seg ellers ikke for å være et jubileumsskrift.

 

Oslo, april 1990
Trygve Norman

Aktuelt

Norman & Co vant oppsigelsessak i Høyesterett, Posten-dommen

Advokat Oddvar Lindbekk i Norman & Co førte saken for Lederne-medlemmet...
Les mer

Vant oppsigelsessak mot Linjebygg i Frostating lagmannsrett

Advokat Vidar Lindbekk førte saken på vegne av de to Lederne-medlemmene Sjøv...
Les mer

Vant oppsigelsessak mot Prezioso Linjebygg AS i Romsdal tingrett

Advokat Kjetil Drolsum Sandnes førte saken på vegne av Lederne-medlemmet.
Les mer

Vant frem med erstatningskrav på over 9 millioner kroner

Advokat Kjell Inge Ambjørndalen har på vegne av eierne av tre rekkehusseksjo...
Les mer