Kompetanse

Arbeidsliv

Vi har omfattende erfaring i å bistå bedrifter, ansatte og fagforeningen Lederne vedrørende de fleste rettsspørsmål knyttet til arbeidslivet.

Induviduell arbeidsrett

Vi bistår årlig en rekke enkeltpersoner og medlemmer av Lederne med spørsmål knyttet til den enkeltes arbeidsforhold. Problemene klientene trenger hjelp til spenner fra samarbeidsproblemer til uenighet om lønn og andre ytelser eller oppsigelse og avskjed.

Vi bistår bedrifter med løpende rådgivning ved ansettelser, konflikter med ansatte og ved nedbemmaning.

Innen den indivuduelle arbeidsrett løses de fleste konflikter gjennom forhandlinger, men vi prosederer også regelmessig slike saker for retten.

Kollektiv arbeidsrett

Vi er rådgiver for Lederene vedrørende tariffrettslige spørsmål, bistår i forhandlinger, og har ført saker for Arbeidsretten og Rikslønnsnemnda.

Pensjon

Vi har bistått arbeidsgivere i fremforhandling av avtaler med livsforsikringsselskaper om kollektive forsikringsordninger for de ansatte. Vi bistår ansatte, arbeidstakerorganisasjoner og arbeidsgiver i tvister om kollektive forsikringsordninger, induviduelle driftspensjoner og tidligpensjonsordninger.

Granskning

Ved granskning av bedrifter opplever mange arbeidstakere dette som en belastende situasjon. Granskningen er ikke direkte lovregulert, og fremstår ofte som en rettsløs prosess.

Etter vår erfaring er bistand i forbindelse med granskning viktig både ved konfliktfylte granskningsprosesser og ved samarbeidspregede prosesser.

Personvern

Innenfor arbeidslivet handler personvern ofte om rettigheter knyttet til hvilke opplysninger som finnes om en enkelt person og hvordan disse håndteres og brukes. Personvernet i arbeidslivet er nært knyttet til informasjonssikkerhet.

For bedrifter har vi bistått med å etablere, kontrollere og videreutvikle personvernet de ansatte har krav på i balanse med bedriftens behov for informasjon. For å oppnå dette utvikler vi blant annet:

  • Datainstrukser
  • Samtykkeerklæringer
  • Instrukser for intern håndtering av personopplysninger

Vi bistår også i forbindelse med henvendelser fra Datatilsynet og Personvernnemnda.

For bedrifter holder vi også foredrag hvor rettsregler og tiltak for å overholde disse reglene gjennomgås.

Det har i de senere år vært rettet betydelig fokus mot krenkelser av personvernet i arbeidslivet. Vi har kompetanse til å bistå arbeidstakere direkte eller Datatillitsvalgt ved slike krenkelser. Typiske eksempler er:

  • Gjennomgang av e-post
  • Publisering av personopplysninger
  • Manglende sikkerhet ved lagring av personopplysninger
  • Oppbevaring av uriktige personopplysninger
  • Bruk av personopplysninger utenfor det lovlige formålet for lagringen

 

Aktuelt

Dårlig forsikringsdekning for idrettsutøvere

Advokat Helge Husebye Haug vurderer Skiforbundets forsikringsordninger i V...
Les mer

Gir råd om husleiekontrakter

Advokat Ole Henrik Brevik Førland gir råd i Adresseavisa om husleiekontrakte...
Les mer

Skiforbundets ansvar i Johaug-saken

Advokat Helge Husebye Haug uttaler seg til NRK om erstatningsgrunnlag fo...
Les mer

Norman & Co vant oppsigelsessak i Høyesterett, Posten-dommen

Advokat Oddvar Lindbekk i Norman & Co førte saken for Lederne-medlemmet...
Les mer