Kompetanse

Avtaler og kontrakter

Vi har bred erfaring i forhandlinger og utforming av avtaler og kontrakter. Dette spenner fra enkle avtaler mellom private parter til kompliserte internasjonale kontrakter om salg av omfattende prossessanlegg, og avtaler om derivathandel med store utenlandske banker (ISDA-avtaler)

Vi har også omfattende erfaring i tvisteløsning innenfor dette feltet. Dette omfatter i tillegg til prosedyre for norske domstoler, arbeid med voldgift i utlandet.

Aktuelt

Dårlig forsikringsdekning for idrettsutøvere

Advokat Helge Husebye Haug vurderer Skiforbundets forsikringsordninger i V...
Les mer

Gir råd om husleiekontrakter

Advokat Ole Henrik Brevik Førland gir råd i Adresseavisa om husleiekontrakte...
Les mer

Skiforbundets ansvar i Johaug-saken

Advokat Helge Husebye Haug uttaler seg til NRK om erstatningsgrunnlag fo...
Les mer

Norman & Co vant oppsigelsessak i Høyesterett, Posten-dommen

Advokat Oddvar Lindbekk i Norman & Co førte saken for Lederne-medlemmet...
Les mer