Kompetanse

Avtaler og kontrakter

Vi har bred erfaring i forhandlinger og utforming av avtaler og kontrakter. Dette spenner fra enkle avtaler mellom private parter til kompliserte internasjonale kontrakter om salg av omfattende prossessanlegg, og avtaler om derivathandel med store utenlandske banker (ISDA-avtaler)

Vi har også omfattende erfaring i tvisteløsning innenfor dette feltet. Dette omfatter i tillegg til prosedyre for norske domstoler, arbeid med voldgift i utlandet.

Aktuelt

Norman & Co vant oppsigelsessak i Høyesterett, Posten-dommen

Advokat Oddvar Lindbekk i Norman & Co førte saken for Lederne-medlemmet...
Les mer

Vant oppsigelsessak mot Linjebygg i Frostating lagmannsrett

Advokat Vidar Lindbekk førte saken på vegne av de to Lederne-medlemmene Sjøv...
Les mer

Vant oppsigelsessak mot Prezioso Linjebygg AS i Romsdal tingrett

Advokat Kjetil Drolsum Sandnes førte saken på vegne av Lederne-medlemmet.
Les mer

Vant frem med erstatningskrav på over 9 millioner kroner

Advokat Kjell Inge Ambjørndalen har på vegne av eierne av tre rekkehusseksjo...
Les mer