Kompetanse

Avtaler og kontrakter

Vi har bred erfaring i forhandlinger og utforming av avtaler og kontrakter. Dette spenner fra enkle avtaler mellom private parter til kompliserte internasjonale kontrakter om salg av omfattende prossessanlegg, og avtaler om derivathandel med store utenlandske banker (ISDA-avtaler)

Vi har også omfattende erfaring i tvisteløsning innenfor dette feltet. Dette omfatter i tillegg til prosedyre for norske domstoler, arbeid med voldgift i utlandet.

Aktuelt

Vant frem med erstatningskrav på over 9 millioner kroner

Advokat Kjell Inge Ambjørndalen har på vegne av eierne av tre rekkehusseksjo...
Les mer

Kjersti Myrjord-saken er fremmet for Høyesterett

Advokat Oddvar Lindbekk i Norman & Co fører oppsigelsessaken for Myrjord...
Les mer

Full seier til Lederne i Arbeidsretten

Advokat Vidar Lindbekk førte saken for Lederne i Arbeidsretten der Lederne...
Les mer

Vant mot Securitas i Bergen tingrett

Advokat Julie Høydal Davik representerte Nielsen og Frøsvoll i arbeidsrettss...
Les mer