Kompetanse

Bistandsadvokat i straffesaker

Den som er fornærmet (offer) i en straffesak har i mange tilfeller rett til bistandsadvokat. Dette gjelder blant annet i saker der det er grunn til å tro at fornærmede på grunn av handlingen får en betydelig skade, f.eks ved alvorlige trafikkulykker, ran og overfall.

Advokatens oppgave er å ivareta den fornærmedes rettigheter i straffesaken, både under etterforskningen og i forbindelse med hovedforhandlingen. For mange er det en stor påkjenning å skulle stå ansikt til ansikt med gjerningsmannen i en sak der man har pådratt seg en alvorlig skade. Da er det viktig at man får hjelp av en advokat med erfaring fra tilsvarende saker. Advokatene ved vårt kontor påtar seg jevnlig oppdrag som bistandsadvokat, herunder prosedering av krav om erstatning og oppreisning i forbindelse med straffesaken. Bistandsadvokater oppnevnes og betales av retten.

Aktuelt

Dårlig forsikringsdekning for idrettsutøvere

Advokat Helge Husebye Haug vurderer Skiforbundets forsikringsordninger i V...
Les mer

Gir råd om husleiekontrakter

Advokat Ole Henrik Brevik Førland gir råd i Adresseavisa om husleiekontrakte...
Les mer

Skiforbundets ansvar i Johaug-saken

Advokat Helge Husebye Haug uttaler seg til NRK om erstatningsgrunnlag fo...
Les mer

Norman & Co vant oppsigelsessak i Høyesterett, Posten-dommen

Advokat Oddvar Lindbekk i Norman & Co førte saken for Lederne-medlemmet...
Les mer