Kompetanse

Bistandsadvokat i straffesaker

Den som er fornærmet (offer) i en straffesak har i mange tilfeller rett til bistandsadvokat. Dette gjelder blant annet i saker der det er grunn til å tro at fornærmede på grunn av handlingen får en betydelig skade, f.eks ved alvorlige trafikkulykker, ran og overfall.

Advokatens oppgave er å ivareta den fornærmedes rettigheter i straffesaken, både under etterforskningen og i forbindelse med hovedforhandlingen. For mange er det en stor påkjenning å skulle stå ansikt til ansikt med gjerningsmannen i en sak der man har pådratt seg en alvorlig skade. Da er det viktig at man får hjelp av en advokat med erfaring fra tilsvarende saker. Advokatene ved vårt kontor påtar seg jevnlig oppdrag som bistandsadvokat, herunder prosedering av krav om erstatning og oppreisning i forbindelse med straffesaken. Bistandsadvokater oppnevnes og betales av retten.

Aktuelt

Vant frem med erstatningskrav på over 9 millioner kroner

Advokat Kjell Inge Ambjørndalen har på vegne av eierne av tre rekkehusseksjo...
Les mer

Kjersti Myrjord-saken er fremmet for Høyesterett

Advokat Oddvar Lindbekk i Norman & Co fører oppsigelsessaken for Myrjord...
Les mer

Full seier til Lederne i Arbeidsretten

Advokat Vidar Lindbekk førte saken for Lederne i Arbeidsretten der Lederne...
Les mer

Vant mot Securitas i Bergen tingrett

Advokat Julie Høydal Davik representerte Nielsen og Frøsvoll i arbeidsrettss...
Les mer