Kompetanse

Fast eiendom

Fast eiendoms rettsforhold favner om en rekke forskjellige spesialområder. Vår kompetanse spenner over flere av disse feltene, blant annet:

  • Tvister ved kjøp og salg av fast eiendom, herunder særlig mangelskrav
  • Tingsskade/Forsikringsspørsmål
  • Tomtefeste
  • Husleiespørsmål
  • Jordskifte og Skjønn
  • Nabotvister

Aktuelt

Norman & Co vant oppsigelsessak i Høyesterett, Posten-dommen

Advokat Oddvar Lindbekk i Norman & Co førte saken for Lederne-medlemmet...
Les mer

Vant oppsigelsessak mot Linjebygg i Frostating lagmannsrett

Advokat Vidar Lindbekk førte saken på vegne av de to Lederne-medlemmene Sjøv...
Les mer

Vant oppsigelsessak mot Prezioso Linjebygg AS i Romsdal tingrett

Advokat Kjetil Drolsum Sandnes førte saken på vegne av Lederne-medlemmet.
Les mer

Vant frem med erstatningskrav på over 9 millioner kroner

Advokat Kjell Inge Ambjørndalen har på vegne av eierne av tre rekkehusseksjo...
Les mer