Kompetanse

Fast eiendom

Fast eiendoms rettsforhold favner om en rekke forskjellige spesialområder. Vår kompetanse spenner over flere av disse feltene, blant annet:

  • Tvister ved kjøp og salg av fast eiendom, herunder særlig mangelskrav
  • Tingsskade/Forsikringsspørsmål
  • Tomtefeste
  • Husleiespørsmål
  • Jordskifte og Skjønn
  • Nabotvister

Aktuelt

Vant frem med erstatningskrav på over 9 millioner kroner

Advokat Kjell Inge Ambjørndalen har på vegne av eierne av tre rekkehusseksjo...
Les mer

Kjersti Myrjord-saken er fremmet for Høyesterett

Advokat Oddvar Lindbekk i Norman & Co fører oppsigelsessaken for Myrjord...
Les mer

Full seier til Lederne i Arbeidsretten

Advokat Vidar Lindbekk førte saken for Lederne i Arbeidsretten der Lederne...
Les mer

Vant mot Securitas i Bergen tingrett

Advokat Julie Høydal Davik representerte Nielsen og Frøsvoll i arbeidsrettss...
Les mer