Kompetanse

Fast eiendom

Fast eiendoms rettsforhold favner om en rekke forskjellige spesialområder. Vår kompetanse spenner over flere av disse feltene, blant annet:

  • Tvister ved kjøp og salg av fast eiendom, herunder særlig mangelskrav
  • Tingsskade/Forsikringsspørsmål
  • Tomtefeste
  • Husleiespørsmål
  • Jordskifte og Skjønn
  • Nabotvister

Aktuelt

Dårlig forsikringsdekning for idrettsutøvere

Advokat Helge Husebye Haug vurderer Skiforbundets forsikringsordninger i V...
Les mer

Gir råd om husleiekontrakter

Advokat Ole Henrik Brevik Førland gir råd i Adresseavisa om husleiekontrakte...
Les mer

Skiforbundets ansvar i Johaug-saken

Advokat Helge Husebye Haug uttaler seg til NRK om erstatningsgrunnlag fo...
Les mer

Norman & Co vant oppsigelsessak i Høyesterett, Posten-dommen

Advokat Oddvar Lindbekk i Norman & Co førte saken for Lederne-medlemmet...
Les mer