Kompetanse

Forvaltningsrett

Forvaltningsrett er læren om rettsreglene for offentlig forvaltning. Reglene for forvaltningens virksomhet kan være fastsatt i formelle lover som eksempelvis forvaltningsloven og offentlighetsloven, men en viktig del av regelverket er ulovfestet.

Vi bistår private klienter i forbindelse med saker som involverer offentlig forvaltning. Bistanden består i:

  • rådgivning ved søknadsprosesser
  • bistand i klagesaker
  • oppfølging av klagesaker til Sivilombudsmannen
  • prosedyre for domstolene

 

 

Aktuelt

Norman & Co vant oppsigelsessak i Høyesterett, Posten-dommen

Advokat Oddvar Lindbekk i Norman & Co førte saken for Lederne-medlemmet...
Les mer

Vant oppsigelsessak mot Linjebygg i Frostating lagmannsrett

Advokat Vidar Lindbekk førte saken på vegne av de to Lederne-medlemmene Sjøv...
Les mer

Vant oppsigelsessak mot Prezioso Linjebygg AS i Romsdal tingrett

Advokat Kjetil Drolsum Sandnes førte saken på vegne av Lederne-medlemmet.
Les mer

Vant frem med erstatningskrav på over 9 millioner kroner

Advokat Kjell Inge Ambjørndalen har på vegne av eierne av tre rekkehusseksjo...
Les mer