Kompetanse

Forvaltningsrett

Forvaltningsrett er læren om rettsreglene for offentlig forvaltning. Reglene for forvaltningens virksomhet kan være fastsatt i formelle lover som eksempelvis forvaltningsloven og offentlighetsloven, men en viktig del av regelverket er ulovfestet.

Vi bistår private klienter i forbindelse med saker som involverer offentlig forvaltning. Bistanden består i:

  • rådgivning ved søknadsprosesser
  • bistand i klagesaker
  • oppfølging av klagesaker til Sivilombudsmannen
  • prosedyre for domstolene

 

 

Aktuelt

Vant frem med erstatningskrav på over 9 millioner kroner

Advokat Kjell Inge Ambjørndalen har på vegne av eierne av tre rekkehusseksjo...
Les mer

Kjersti Myrjord-saken er fremmet for Høyesterett

Advokat Oddvar Lindbekk i Norman & Co fører oppsigelsessaken for Myrjord...
Les mer

Full seier til Lederne i Arbeidsretten

Advokat Vidar Lindbekk førte saken for Lederne i Arbeidsretten der Lederne...
Les mer

Vant mot Securitas i Bergen tingrett

Advokat Julie Høydal Davik representerte Nielsen og Frøsvoll i arbeidsrettss...
Les mer