Kompetanse

Forvaltningsrett

Forvaltningsrett er læren om rettsreglene for offentlig forvaltning. Reglene for forvaltningens virksomhet kan være fastsatt i formelle lover som eksempelvis forvaltningsloven og offentlighetsloven, men en viktig del av regelverket er ulovfestet.

Vi bistår private klienter i forbindelse med saker som involverer offentlig forvaltning. Bistanden består i:

  • rådgivning ved søknadsprosesser
  • bistand i klagesaker
  • oppfølging av klagesaker til Sivilombudsmannen
  • prosedyre for domstolene

 

 

Aktuelt

Dårlig forsikringsdekning for idrettsutøvere

Advokat Helge Husebye Haug vurderer Skiforbundets forsikringsordninger i V...
Les mer

Gir råd om husleiekontrakter

Advokat Ole Henrik Brevik Førland gir råd i Adresseavisa om husleiekontrakte...
Les mer

Skiforbundets ansvar i Johaug-saken

Advokat Helge Husebye Haug uttaler seg til NRK om erstatningsgrunnlag fo...
Les mer

Norman & Co vant oppsigelsessak i Høyesterett, Posten-dommen

Advokat Oddvar Lindbekk i Norman & Co førte saken for Lederne-medlemmet...
Les mer