Kompetanse

Konkurranse- og markedsrett

Rammene for næringslivets konkurranse er i Norge tilpasset EU's krav og fremgår av konkurranse- og markedsføringsloven. Overtredelse av dette regelverk kan gi grunnlag for svært omfattende sanksjoner.

I tillegg til intern rådgivining til våre klienter forestår vi oppfølging overfor konkurransemyndighetene. Vi er videre engasjert i tvister som føres for Konkurranseutvalget, som tar stilling til tvister mellom næringsdrivende om hva som er god forretningsskikk.

Aktuelt

Norman & Co vant oppsigelsessak i Høyesterett, Posten-dommen

Advokat Oddvar Lindbekk i Norman & Co førte saken for Lederne-medlemmet...
Les mer

Vant oppsigelsessak mot Linjebygg i Frostating lagmannsrett

Advokat Vidar Lindbekk førte saken på vegne av de to Lederne-medlemmene Sjøv...
Les mer

Vant oppsigelsessak mot Prezioso Linjebygg AS i Romsdal tingrett

Advokat Kjetil Drolsum Sandnes førte saken på vegne av Lederne-medlemmet.
Les mer

Vant frem med erstatningskrav på over 9 millioner kroner

Advokat Kjell Inge Ambjørndalen har på vegne av eierne av tre rekkehusseksjo...
Les mer