Kompetanse

Konkurranse- og markedsrett

Rammene for næringslivets konkurranse er i Norge tilpasset EU's krav og fremgår av konkurranse- og markedsføringsloven. Overtredelse av dette regelverk kan gi grunnlag for svært omfattende sanksjoner.

I tillegg til intern rådgivining til våre klienter forestår vi oppfølging overfor konkurransemyndighetene. Vi er videre engasjert i tvister som føres for Konkurranseutvalget, som tar stilling til tvister mellom næringsdrivende om hva som er god forretningsskikk.

Aktuelt

Vant frem med erstatningskrav på over 9 millioner kroner

Advokat Kjell Inge Ambjørndalen har på vegne av eierne av tre rekkehusseksjo...
Les mer

Kjersti Myrjord-saken er fremmet for Høyesterett

Advokat Oddvar Lindbekk i Norman & Co fører oppsigelsessaken for Myrjord...
Les mer

Full seier til Lederne i Arbeidsretten

Advokat Vidar Lindbekk førte saken for Lederne i Arbeidsretten der Lederne...
Les mer

Vant mot Securitas i Bergen tingrett

Advokat Julie Høydal Davik representerte Nielsen og Frøsvoll i arbeidsrettss...
Les mer