Kompetanse

Konkurranse- og markedsrett

Rammene for næringslivets konkurranse er i Norge tilpasset EU's krav og fremgår av konkurranse- og markedsføringsloven. Overtredelse av dette regelverk kan gi grunnlag for svært omfattende sanksjoner.

I tillegg til intern rådgivining til våre klienter forestår vi oppfølging overfor konkurransemyndighetene. Vi er videre engasjert i tvister som føres for Konkurranseutvalget, som tar stilling til tvister mellom næringsdrivende om hva som er god forretningsskikk.

Aktuelt

Dårlig forsikringsdekning for idrettsutøvere

Advokat Helge Husebye Haug vurderer Skiforbundets forsikringsordninger i V...
Les mer

Gir råd om husleiekontrakter

Advokat Ole Henrik Brevik Førland gir råd i Adresseavisa om husleiekontrakte...
Les mer

Skiforbundets ansvar i Johaug-saken

Advokat Helge Husebye Haug uttaler seg til NRK om erstatningsgrunnlag fo...
Les mer

Norman & Co vant oppsigelsessak i Høyesterett, Posten-dommen

Advokat Oddvar Lindbekk i Norman & Co førte saken for Lederne-medlemmet...
Les mer