Kompetanse

Selskaper, stiftelser og foreninger

Vi arbeider med et bredt spekter av selskapsrettslige problemstillinger, blant annet selskapsstiftelser, aksjonæravtaler, kjøp og salg av virksomheter.

Vi har også bred erfaring som rådgivere for foreninger og stiftelser. Vi har revidert vedtektene for større medlemsorganisasjoner og stiftelser, og vi har ført rettssaker om foreningsrettslige spørsmål.

Aktuelt

Vant frem med erstatningskrav på over 9 millioner kroner

Advokat Kjell Inge Ambjørndalen har på vegne av eierne av tre rekkehusseksjo...
Les mer

Kjersti Myrjord-saken er fremmet for Høyesterett

Advokat Oddvar Lindbekk i Norman & Co fører oppsigelsessaken for Myrjord...
Les mer

Full seier til Lederne i Arbeidsretten

Advokat Vidar Lindbekk førte saken for Lederne i Arbeidsretten der Lederne...
Les mer

Vant mot Securitas i Bergen tingrett

Advokat Julie Høydal Davik representerte Nielsen og Frøsvoll i arbeidsrettss...
Les mer