Kompetanse

Selskaper, stiftelser og foreninger

Vi arbeider med et bredt spekter av selskapsrettslige problemstillinger, blant annet selskapsstiftelser, aksjonæravtaler, kjøp og salg av virksomheter.

Vi har også bred erfaring som rådgivere for foreninger og stiftelser. Vi har revidert vedtektene for større medlemsorganisasjoner og stiftelser, og vi har ført rettssaker om foreningsrettslige spørsmål.

Aktuelt

Norman & Co vant oppsigelsessak i Høyesterett, Posten-dommen

Advokat Oddvar Lindbekk i Norman & Co førte saken for Lederne-medlemmet...
Les mer

Vant oppsigelsessak mot Linjebygg i Frostating lagmannsrett

Advokat Vidar Lindbekk førte saken på vegne av de to Lederne-medlemmene Sjøv...
Les mer

Vant oppsigelsessak mot Prezioso Linjebygg AS i Romsdal tingrett

Advokat Kjetil Drolsum Sandnes førte saken på vegne av Lederne-medlemmet.
Les mer

Vant frem med erstatningskrav på over 9 millioner kroner

Advokat Kjell Inge Ambjørndalen har på vegne av eierne av tre rekkehusseksjo...
Les mer