Kompetanse

Teknologi- og immatrielle rettigheter

Næringsutvikling skaper behov for beskyttelse av bedriftens rettigheter gjennom registrering av patent, varemerker og design eller kontraktsmessige tiltak.

Vårt firma har fulgt opp dette rettsområde helt siden forslag til patentlov ble utarbeidet. Vi bidrar som rådgivere ved utforming av rettighetsstrategi og bistår ved tvisteløsning i de konflikter som oppstår.

Aktuelt

Vant frem med erstatningskrav på over 9 millioner kroner

Advokat Kjell Inge Ambjørndalen har på vegne av eierne av tre rekkehusseksjo...
Les mer

Kjersti Myrjord-saken er fremmet for Høyesterett

Advokat Oddvar Lindbekk i Norman & Co fører oppsigelsessaken for Myrjord...
Les mer

Full seier til Lederne i Arbeidsretten

Advokat Vidar Lindbekk førte saken for Lederne i Arbeidsretten der Lederne...
Les mer

Vant mot Securitas i Bergen tingrett

Advokat Julie Høydal Davik representerte Nielsen og Frøsvoll i arbeidsrettss...
Les mer