Kompetanse

Teknologi- og immatrielle rettigheter

Næringsutvikling skaper behov for beskyttelse av bedriftens rettigheter gjennom registrering av patent, varemerker og design eller kontraktsmessige tiltak.

Vårt firma har fulgt opp dette rettsområde helt siden forslag til patentlov ble utarbeidet. Vi bidrar som rådgivere ved utforming av rettighetsstrategi og bistår ved tvisteløsning i de konflikter som oppstår.

Aktuelt

Dårlig forsikringsdekning for idrettsutøvere

Advokat Helge Husebye Haug vurderer Skiforbundets forsikringsordninger i V...
Les mer

Gir råd om husleiekontrakter

Advokat Ole Henrik Brevik Førland gir råd i Adresseavisa om husleiekontrakte...
Les mer

Skiforbundets ansvar i Johaug-saken

Advokat Helge Husebye Haug uttaler seg til NRK om erstatningsgrunnlag fo...
Les mer

Norman & Co vant oppsigelsessak i Høyesterett, Posten-dommen

Advokat Oddvar Lindbekk i Norman & Co førte saken for Lederne-medlemmet...
Les mer