Kompetanse

Teknologi- og immatrielle rettigheter

Næringsutvikling skaper behov for beskyttelse av bedriftens rettigheter gjennom registrering av patent, varemerker og design eller kontraktsmessige tiltak.

Vårt firma har fulgt opp dette rettsområde helt siden forslag til patentlov ble utarbeidet. Vi bidrar som rådgivere ved utforming av rettighetsstrategi og bistår ved tvisteløsning i de konflikter som oppstår.

Aktuelt

Norman & Co vant oppsigelsessak i Høyesterett, Posten-dommen

Advokat Oddvar Lindbekk i Norman & Co førte saken for Lederne-medlemmet...
Les mer

Vant oppsigelsessak mot Linjebygg i Frostating lagmannsrett

Advokat Vidar Lindbekk førte saken på vegne av de to Lederne-medlemmene Sjøv...
Les mer

Vant oppsigelsessak mot Prezioso Linjebygg AS i Romsdal tingrett

Advokat Kjetil Drolsum Sandnes førte saken på vegne av Lederne-medlemmet.
Les mer

Vant frem med erstatningskrav på over 9 millioner kroner

Advokat Kjell Inge Ambjørndalen har på vegne av eierne av tre rekkehusseksjo...
Les mer