Kompetanse

Utlendingsrett

Kommisjonæradvokat for Regjeringsadvokaten

 

Advokatfirmaet Norman & Co. ANS har, som kommisjonæradvokat for Regjeringsadvokaten, prosedert rettssaker for utlendingsforvaltningen siden 1. november 2013.

 

Vi kan derfor ikke påta oss oppdrag for privatpersoner på dette rettsområdet.

 

Aktuelt

Norman & Co vant oppsigelsessak i Høyesterett, Posten-dommen

Advokat Oddvar Lindbekk i Norman & Co førte saken for Lederne-medlemmet...
Les mer

Vant oppsigelsessak mot Linjebygg i Frostating lagmannsrett

Advokat Vidar Lindbekk førte saken på vegne av de to Lederne-medlemmene Sjøv...
Les mer

Vant oppsigelsessak mot Prezioso Linjebygg AS i Romsdal tingrett

Advokat Kjetil Drolsum Sandnes førte saken på vegne av Lederne-medlemmet.
Les mer

Vant frem med erstatningskrav på over 9 millioner kroner

Advokat Kjell Inge Ambjørndalen har på vegne av eierne av tre rekkehusseksjo...
Les mer