Kontakt

Sentralbord:

Tlf: 22 12 11 80
E-post:
advokatfirmaet@norman-co.no

Adresse:
Beddingen 8
0250 Oslo

Prisopplysninger

Advokatfirmaet Norman & CO. ANS har konkurransedyktige priser. Ved beregning av salæret tas det utgangspunkt i medgått tid for oppdraget, men faktorer som oppdragets art, vanskelighetsgrad og resultat vil også spille inn.

Firmaets retningslinjer for salærfastsettelse er underlagt Advokatforeningens «Regler for god advokatskikk», og i forbrukerforhold ”Forskrift av 14. november 2012 nr. 1066 om prisopplysning for varer og tjenester” (prisopplysningsforskriften).

Våre veiledende timepriser eks. mva. er:

Partner: kr 1800 til kr 3000

Ansatt advokat: kr 1500 til kr 2500

Advokatfullmektig: kr 1400 til kr 1900

I særlige tilfeller kan ovennevnte prisintervaller fravikes. Timeføringen fastsettes med utgangspunkt i minimum 15 minutter per arbeidsøkt i saken. Særskilte utlegg i sakens anledning faktureres i tillegg til salær for anvendt tid.

Aktuelt

Norman & Co vant oppsigelsessak i Høyesterett, Posten-dommen

Advokat Oddvar Lindbekk i Norman & Co førte saken for Lederne-medlemmet...
Les mer

Vant oppsigelsessak mot Linjebygg i Frostating lagmannsrett

Advokat Vidar Lindbekk førte saken på vegne av de to Lederne-medlemmene Sjøv...
Les mer

Vant oppsigelsessak mot Prezioso Linjebygg AS i Romsdal tingrett

Advokat Kjetil Drolsum Sandnes førte saken på vegne av Lederne-medlemmet.
Les mer

Vant frem med erstatningskrav på over 9 millioner kroner

Advokat Kjell Inge Ambjørndalen har på vegne av eierne av tre rekkehusseksjo...
Les mer